Nieuwe collega Hiske stelt zich voor!

Mijn naam is Hiske Salomé en vanaf september 2023 zal ik het team kind&jeugd komen versterken. Ik ben als gz-psycholoog jaren werkzaam geweest in zowel de geestelijke gezondheidszorg als in de kinderrevalidatie. Ik hoop binnen Raadthuys GGZ onder andere de psychologische zorg op te zetten voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) die vastlopen in hun ontwikkeling op 1 of meerdere gebieden (sociaal-emotioneel, gedragsmatig, schoolse leren). De ouders worden nauw betrokken bij de behandeling.

Deze behandeling zal zich richten op verwerking van het omgaan met de gevolgen van het opgelopen hersenletsel (ook wel ‘levend verlies’ genoemd) aan de hand van de verschillende rouwtaken en/of traumaverwerking.

Het is een (rouw) proces voor zowel het kind/de jongere zelf als voor de ouders en de omgeving. Dit proces komt vaak pas actief op gang na een revalidatietraject, als ouders en kind weer in hun eigen leefomgeving zijn, en de invloed hiervan kan in bepaalde periodes of levensfasen sterker of minder sterk aanwezig zijn.

De behandeling kan zich ook richten op het inzetten van compensatie strategieën en het leren omgaan met klachten ten gevolge van NAH waaronder vergeetachtigheid, snel afgeleid zijn, vermoeidheid, stemmingsproblemen (somberheid, snel boos), overprikkeling en angst om nieuwe situaties aan te gaan. Ook traumaverwerking kan deel uitmaken van de behandeling.

Behandeling is ook mogelijk voor kinderen en jongeren met andere fysieke aandoeningen, bij wie mentale, cognitieve, sociale of gedragsproblemen invloed hebben op het welbevinden.

Relatietherapie, gezinstherapie en PMST

Wij geven ook relatietherapie en/of gezinstherapie middels systeemtherapeut ambulant of op locatie, of combinatie PMST (zie behandelaanbod).

Raadthuys GGZ heeft zich gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2023

Raadthuys GGZ heeft aangetoond aan alle normen van het keurmerk 2023 te voldoen.

Stichting KiBG:

“Raadthuys GGZ heeft een kortdurende generalistische werkwijze en is betrokken, innovatief, transparant, trots en zelfkritisch. Het versterken van de eigen kracht en zelfregie van cliënten en het continu verbeteren van zorg staan bij deze aanbieder hoog in het vaandel.”

Wij laten u zien dat wij ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

Raadthuys GGZ heeft zich gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2022

Raadthuys GGZ heeft aangetoond aan alle normen van het keurmerk 2022 te voldoen. Wij laten u zien dat wij ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ

Wijziging bekostiging GGZ per 1-1-2022

Per 1-1-2022 verandert de bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Klik hier voor meer informatie (PDF, 138kb, opent in een nieuw tabblad).

Raadpleeg uw verzekeraar voor meer informatie over uw eigen situatie.

Raadthuys GGZ heeft zich gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2021

Raadthuys GGZ heeft aangetoond aan alle normen van het keurmerk 2021 te voldoen. Wij laten u zien dat wij ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

 

Raadthuys Psychologen heeft zich gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2020

Raadthuys psychologen heeft aangetoond aan alle normen van het keurmerk 2020 te voldoen. Wij laten u zien dat wij ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

Raadthuys Psychologen heeft het Gouden Randje verdiend!

IMG_0134                                  digitaalbeeldmerk2

Jaarlijks reikt Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ Keurmerkdragers. Deze praktijken en instellingen spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze Keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Voor het toekennen van het Gouden Randje wordt gekeken naar zowel kwantiteit als kwaliteit van cliëntwaarderingen. Jaarlijks bekijkt Stichting KiBG of deze methodiek nog passend is en stelt deze waar nodig bij.

Lees hier meer

Raadthuys Psychologen heeft zich gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2018

Raadthuys psychologen heeft, net als in 2016 en 2017, aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2018 te voldoen. Wij laten u zien dat wij ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

keurmerkBGGZ