Het programma MOVE! is een combinatie van groepstherapie en sport voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met lichte tot matige stemmingsklachten, angstklachten of klachten op het gebied van zelfbeeld.

Binnen het kind en jeugdteam bij Raadthuys merken we regelmatig dat veel jongeren behoefte hebben aan therapie in een groep. Onder andere omdat zij op zoek zijn naar contact met lotgenoten en om te ervaren dat zij niet de enige zijn met stemmingsklachten (bijvoorbeeld onzekerheid, somberheid, alleen voelen). Verder kan er middels groepstherapie goed geoefend worden met de sociale vaardigheden, kan men van elkaar leren hoe om te gaan met angst- of stemmingsklachten en wordt het sociale netwerk vergroot.

Het groepstherapeutische gedeelte bestaat uit 12 sessies waaronder cognitieve gedragstherapie, ervaringen uitwisselen met ervaringsdeskundigen, ontspanningsoefeningen, oefenen met sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden, een sessie voor de ouders van de jongeren en een terugkomdag.

De groepstherapie wordt gecombineerd met 8 sportlessen. Deze lessen zullen in dezelfde periode als de therapie plaatsvinden. Hiervoor is gekozen omdat uit de literatuur bekend is dat sporten stemmingsverhogend werkt. De activatie zorgt voor het toenemen van ‘geluksstofjes’ waaronder serotonine en endorfine. Ook draagt sporten bij aan de verbetering van het zelfvertrouwen. De verwachting is dat het sporten een versterkend effect heeft op de effectiviteit van de groepstherapie. Naast het aanleren van onder andere copingvaardigheden wordt er namelijk tegelijkertijd geprofiteerd van de voordelen van het sporten.

De groepstherapie sessies zullen plaatsvinden op dinsdagen (eind van de middag, tijdstip waarschijnlijk 15.30 tot 17.00) op onze locatie in Elst: Industrieweg Oost 13 te Elst. De sportsessies zullen tevens plaatsvinden in Elst (op maandag of woensdag), waarbij de precieze locatie afhankelijk zal zijn van de inhoud van de sessie.

Er is een verwijzing van de huisarts nodig om deel te kunnen nemen aan de groep. Er zal een individueel kennismakingsgesprek plaatsvinden voorafgaande de start van het programma. In dit gesprek zullen de doelen van de jongeren besproken worden. Verder kunnen jongeren tijdens het programma individuele gesprekken aanvragen mocht daar behoefte aan zijn. Mogelijk volgt na de groepstherapie op indicatie nog een individueel traject.

Voor meer informatie en aanmeldingen kan gemaild worden naar: info@raadthuys.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen.

In de bijlage vindt u de flyer, deze mag u uiteraard vrij verspreiden!

We hebben er zin in en hopen veel jongeren deel te kunnen laten nemen aan ons programma!

© Copyright - Raadthuys GGZ