De locaties van Raadthuys GGZ zijn gevestigd binnen multidisciplinaire gezondheidscentra met als doelstelling de samenwerking met o.a. de huisartsen en POH-GGZ praktisch vorm te geven. Per locatie worden praktische afspraken met de huisartsen en POH-GGZ gemaakt over de invulling van de samenwerking en het overleg.

Raadthuys GGZ werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/ cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners:

Vrijgevestigde psychiaters ten behoeve van consultatie voor medicatie-advies en ondersteuning van
de multidisciplinaire teams:

Dhr. N. (Niels) ter Huurne,
consultatie in kinder- en jeugdpsychiatrie
BIG: 29066361001

Samenwerking met  (huisartsen) zorggroepen ten behoeve van GGZ-ketenzorg.

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. U leest hierover meer bij Werkwijze > Privacy.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

Gezondheidscentrum Op de Paap
Op de Paap
6562 AL  Groesbeek

Gezondheidscentrum Schuytgraaf – Arts en Zorg
Pallas Atheneplein 30
6846 XA  Arnhem
www.artsenzorg.nl/schuytgraaf

GEZ- Midden Betuwe
Stichting Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden Betuwe is werkzaam in de gemeente Overbetuwe, met name in de kernen Zetten, Hemmen, Andelst en Herveld.  De gemeente Overbetuwe ligt in Gelderland, in het gebied van de stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Hoofdstraat 48
6671 CE  Zetten
www.gezmiddenbetuwe.nl

Samenwerking met crisisdienst Pro Persona

© Copyright - Raadthuys GGZ