Alle ggz-instellingen zijn per 1 september 2023 verplicht om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. De gegevens worden onder anderen gebruikt voor het verbeteren van de zorgprestaties. In de media is er veel aandacht over geweest, we willen u graag meer vertellen over het aanleveren van deze gegevens.

Wat gebeurt er met mijn gegevens die richting de NZa worden gestuurd?

In de media is veel aandacht geweest voor een regeling binnen het Zorgprestatiemodel. Deze regeling verplicht alle ggz-instellingen om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft positief geoordeeld over die verplichting. Raadthuys GGZ is daarom verplicht om vóór 1 september 2023 gegevens aan te leveren aan de NZa.

Folder

Meer informatie over welke gegevens wel/niet worden aangeleverd, lees je in de folder van de NZa.

Bezwaar

Cliënten kunnen, als zij dat willen, persoonlijk bezwaar maken tegen het delen van bepaalde gegevens door deze privacyverklaring (zie bijlage) in te vullen en mee te nemen naar de behandelaar.

Cliënten die gebruik willen maken van deze mogelijkheid, vragen we om vóór 15 augustus 2023 een ingevulde privacyverklaring aan te leveren bij de behandelaar. De behandelaar zorgt ervoor dat de verklaring in het medisch dossier komt en er geen informatie over de behandeling aan de NZa wordt opgestuurd.

Voorwaarden

De NZa heeft verklaard dat zij nooit gegevens zullen ontvangen die direct te herleiden zijn tot individuele cliënten. Daarnaast wordt de algemene informatie die de NZa ontvangt, nooit gekoppeld aan bestanden waarmee die informatie toch nog tot individuele personen te herleiden is.

Ook stelde de AP andere strenge voorwaarden. Zo mag de NZa bijvoorbeeld alleen maar gegevens over de periode van één jaar opvragen (namelijk 1 juli 2022 tot 1 juli 2023).

© Copyright - Raadthuys GGZ