Nieuwe collega Hiske stelt zich voor!

Mijn naam is Hiske Salomé en vanaf september 2023 zal ik het team kind&jeugd komen versterken. Ik ben als gz-psycholoog jaren werkzaam geweest in zowel de geestelijke gezondheidszorg als in de kinderrevalidatie. Ik hoop binnen Raadthuys GGZ onder andere de psychologische zorg op te zetten voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) die vastlopen in hun ontwikkeling op 1 of meerdere gebieden (sociaal-emotioneel, gedragsmatig, schoolse leren). De ouders worden nauw betrokken bij de behandeling.

Deze behandeling zal zich richten op verwerking van het omgaan met de gevolgen van het opgelopen hersenletsel (ook wel ‘levend verlies’ genoemd) aan de hand van de verschillende rouwtaken en/of traumaverwerking.

Het is een (rouw) proces voor zowel het kind/de jongere zelf als voor de ouders en de omgeving. Dit proces komt vaak pas actief op gang na een revalidatietraject, als ouders en kind weer in hun eigen leefomgeving zijn, en de invloed hiervan kan in bepaalde periodes of levensfasen sterker of minder sterk aanwezig zijn.

De behandeling kan zich ook richten op het inzetten van compensatie strategieën en het leren omgaan met klachten ten gevolge van NAH waaronder vergeetachtigheid, snel afgeleid zijn, vermoeidheid, stemmingsproblemen (somberheid, snel boos), overprikkeling en angst om nieuwe situaties aan te gaan. Ook traumaverwerking kan deel uitmaken van de behandeling.

Behandeling is ook mogelijk voor kinderen en jongeren met andere fysieke aandoeningen, bij wie mentale, cognitieve, sociale of gedragsproblemen invloed hebben op het welbevinden.