Hoe ziet een generalistisch kortdurend behandeltraject eruit?

Generalistisch en kortdurend behandelen met een transdiagnostische blik

Transdiagnostisch betekent: diagnose overstijgend. Onze behandelaren kijken naar u als mens; wat uw uitdagingen zijn, wat u belangrijk vindt en wat u wilt bereiken.

​De hulpvraag en behandeldoelen

Een behandeling start met het formuleren van een duidelijke hulpvraag en concrete behandeldoelen. Dat gaat vaak over specifieke dingen die je niet meer of juist wel wilt kunnen doen of ervaren.

​Uw eigen kracht

In de behandeling staat uw eigen kracht centraal. Door die aan te spreken, te versterken en u te leren hierop te vertrouwen zorgen we dat u zo snel mogelijk zelfstandig weer verder kan. Dat doen we stapsgewijs. We bieden u handvatten en we kijken hoe uw omgeving hierbij kan helpen. Bij de meeste behandelingen werken we met eHealth-modules, zodat u al direct thuis zelfstandig verder kan werken. Waar eHealth geen optie is, zorgen we voor andere huiswerkopdrachten.​

Een voorspelbare behandelduur

Meestal telt een behandeltraject in totaal maximaal 800 minuten aan ‘consulttijd’ – dat is de tijd die u direct met de behandelaar in contact bent (digitaal of op locatie). Soms is een langere behandeling nodig, bijvoorbeeld als u meerdere klachten heeft die met elkaar samenhangen – ook dan kunnen we vooraf al inschatten hoe lang uw behandeling ongeveer gaat duren.

​We evalueren regelmatig of we op de goede weg zitten. Zo nodig stellen we de keuzes die we samen maken bij. Blijkt dat wij u toch niet goed genoeg kunnen helpen? Dan bespreken we dat en verwijzen we u naar passende zorg.

​Wat kunt u verwachten als u zich bij ons aanmeldt? We starten met een intakegesprek. Daarna gaan we aan de slag. We kijken regelmatig of we nog op het juiste pad zitten.

Het eerste gesprek – de intake

Tijdens het eerste gesprek bespreken we wat uw klachten én wat uw doelen zijn. Als we helder in beeld hebben waar u aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past.

​Een goede match

Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet past bij u – u heeft klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ met de behandelaar.

Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij ons en bij hem/haar in behandeling wilt.

Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreekt de behandelaar met u de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, geeft de behandelaar dit aan.

​Behandelplan en behandeling

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen (zie ook Behandelmethoden).

​We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen –  de gesprekken kunnen ook via Skype plaatsvinden! U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kan. In onze eHealth-modules (zie Behandelmethoden) krijgt u online feedback van uw behandelaar, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan uw behandeldoelen.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

​Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?

​We maken hiervoor gebruik van (korte) vragenlijsten. Deze gaan over uw klachten en over uw ervaringen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens – hierover leest u meer bij Werkwijze > Privacy.

​Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

​In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.

© Copyright - Raadthuys GGZ