Blended behandeling: online behandeling in combinatie met persoonlijke gesprekken

Omdat we zien dat de effecten van eHealth het grootst zijn wanneer deze in combinatie met face-to-face contact wordt aangeboden, zetten wij altijd een combinatie is van zowel eHealth als face-to-face gesprekken. Dit wordt ook wel ‘blended therapie’ genoemd.

e-Health communicatie

Raadthuys GGZ gebruikt diverse soorten informatie- en communicatietechnologieën (ICT) ter ondersteuning van de behandeling. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan:

  • Digitale vragenlijsten zoals de ROM begin- en eindmeting
  • Contact tussen behandelaren en cliënten via de portal of Jouw omgeving
  • Virtual Reality
  • Videobellen via Microsoft Teams of Zoom

e-Health behandelprogramma’s in Jouw omgeving

Binnen Raadthuys GGZ kunnen cliënten gebruik maken van online behandelprogramma’s. Er vindt dan een blended behandeling plaats: een combinatie van behandeling in de spreekkamer en thuis online. Het voordeel van online contact is dat je op je eigen tijd en op jouw eigen vertrouwde plek aan jouw behandeling kan werken. Zo kun je gecombineerd met fysieke afspraken in de spreekkamer een online behandelprogramma volgen.

Raadthuys GGZ werkt voor haar online behandelprogramma’s samen met Jouw Omgeving. Jouw Omgeving is een online behandelplatform. Het is een beveiligde plek op internet waar alleen jij, je behandelaar en eventueel een partner, ouder, vriend(in) of familielid toegang tot heeft. In overleg met je behandelaar kunnen andere personen toegang krijgen.

Binnen Jouw omgeving worden opdrachten, uitleg en video-opnames getoond waarmee jij thuis online aan de slag kan. Je behandelaar heeft inzicht in de opdrachten die jij gemaakt hebt en kan ook reageren op deze opdrachten of met jou chatten. In bijgaande animatie wordt meer uitleg gegeven over het blended werken binnen Jouw Omgeving.