Deze groep van 6 tot 8 mensen werkt samen aan het doorbreken van langdurige patronen in hun leven. Vanuit basisbehoeften die in de kindertijd niet vervuld zijn, zoals verbondenheid met anderen of veiligheid, heb je bepaalde overlevingsstrategieën ontwikkeld. Deze waren ooit noodzakelijk, maar vormen nu een belemmering. Mensen in deze groep lopen vaak aan tegen thema’s als: negatief zelfbeeld, de neiging om hun gevoelens weg te stoppen, soms andere mensen te vermijden, veel bevestiging te zoeken of sterke controledrang. Door in een groep te werken ervaren mensen steun aan elkaar en leren van en met elkaar, juist omdat veel problemen zich kunnen voordoen in het contact met anderen. Herken je je in deze beschrijving? Meer informatie hierover is te verkrijgen via de mail: info@raadthuys.nl

De groep vindt plaats op maandagmiddag van 14.00 tot 15.45 uur.

© Copyright - Raadthuys GGZ