Huidige wachttijden

Aanmeldwachttijd: (dit is de wachttijd tussen uw aanmelding en het intakegesprek, aantal weken is een schatting.)

  • Volwassen BGGZ: locatie Elst: ca. 36/40 weken, locatie Arnhem: ca. 36/40 weken, locatie Groesbeek (aanmeldstop): ca. 32/36 weken.
  • Volwassen SGGZ: locatie Elst: ca. 36/40 weken, locatie Arnhem: ca. 36/40 weken, locatie Groesbeek (aanmeldstop): ca. 32/36 weken.
  • Kind en Jeugd: locatie Elst: ca. 8/12 weken en Arnhem: ca. 8/12 weken.

Behandelingswachttijd: (dit is de wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling, m.u.v. de pré-intakes, hierbij kan de wachttijd langer zijn)

  • Volwassen BGGZ: ca. 2 weken, SGGZ: ca. 2 weken.
  • Kind en Jeugd: locatie Elst en Arnhem: ca 1 week.

Peildatum 28-3-2024

Aanmeldstop locatie Groesbeek
Ivm een te lange wachttijd zijn wij genoodzaakt een aanmeldstop voor de locatie Groesbeek in te lassen. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze locatie.

Peildatum 25-01-2024

Disclaimer
De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan voor een individuele cliënt anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.
De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de cliënt hoe lang hij naar verwachting op de intake of behandeling zal moeten wachten.

Wachtlijstgroep

Vakantieperioden

Tijdens de vakantieperioden kan het voorkomen dat we tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Uiteraard is er altijd een mogelijkheid om met ons in contact te komen. U kunt telefonisch een boodschap inspreken op onze voicemail, of via ons contactformulier, dan nemen we z.s.m. contact met u op.

© Copyright - Raadthuys GGZ