Over ons

Onze visie
Raadthuys GGZ wil bekend staan bij zowel verwijzers en cliënten als bij zorgverzekeraars als een betrouwbare partner, waar kinderen en jeugd enerzijds en volwassenen en ouderen anderzijds met psychische, neuropsychologische – en psychiatrische problemen persoonlijk, deskundig en veilig behandeld worden.
Raadthuys GGZ is alert op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We kunnen flexibel op individuele vragen inspelen. De beschikbare tijd wordt optimaal en rechtstreeks besteed aan effectieve en goede zorg voor de cliënt. We besteden minimaal tijd en geld aan overhead. We werken volgens de huidige richtlijnen, u treft bij ons geen bureaucratie en rigide protocollen. We zijn gericht op snelle en correcte communicatie waarbij we laagdrempelige en effectieve overlegstructuren hanteren.
Raadthuys GGZ streeft ernaar een prettige en een innovatieve werkplek te zijn. We hechten waarde aan een goede werksfeer waarin vertrouwen heerst om elkaar aan te spreken. We sporen elkaar aan en inspireren tot deskundigheid en scherpte, vanuit onze wens om een optimaal behandelresultaat te realiseren. Daarnaast willen we een veilig en tegelijkertijd uitdagend leerklimaat bieden aan opleidelingen.