Voor verwijzers

De laatste jaren ziet meer dan de helft van de huisartsen het aantal mensen dat op het spreekuur komt met psychische klachten toenemen. Het gaat dan voornamelijk om klachten als overspannenheid en slaapproblemen, natuurlijk zijn er ook patiënten met complexere klachten, zoals depressies, AD(H)D en autisme. De zorg die een patiënt nodig heeft hangt af van verschillende factoren. Zo bepaalt het type klacht of stoornis welke behandeling het meeste effect heeft op klachtvermindering en wordt er tevens een onderscheid gemaakt tussen kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen.
Voor u als (huis)arts staat het belang van uw patiënt voorop, waarbij een snelle start van het behandeltraject, effectieve vermindering van de klachten en toegankelijke zorg gewenst is. Bij Raadthuys GGZ zijn alle psychologen en psychotherapeuten dagelijks bezig de ggz te optimaliseren. Dit doen wij door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van ons behandelaanbod, het stimuleren van innovatie in de zorg en het uitbrengen van een advies aan (huis)artsen die vooroverleg willen plegen over patiënten. Hiermee willen wij als Raadthuys GGZ een bijdrage leveren aan de juiste zorg voor onze cliënt.

Exclusiecriteria

Wij bieden zowel BGGZ als SGGZ behandelingen, zoals autisme, angststoornissen, depressieve klachten, onvoldoende verklaarbare lichamelijke problemen, persoonlijkheidsstoornissen, AD(H)D, posttraumatische stress-stoornissen (PTSS), cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, voor vrijwel alle psychische problematiek kan uw patiënt bij ons terecht. LVB vanaf EQ 70 kunnen bij ons terecht.

Wij verlenen geen zorg aan acute psychiatrische stoornissen (direct opname nodig), schizofrenie en aanverwante stoornissen en verslaving wanneer het de primaire diagnose is.

Uw patiënt verwijzen naar Raadthuys GGZ (voorheen: Raadthuys Psychologen) kan op verschillende manieren:

1. Verwijzing via Zorgmail

U kunt eenvoudig digitaal naar Raadthuys GGZ verwijzen via Zorgmail.

2. Verwijzing op papier

Hiervoor kunt u gebruikmaken van uw eigen verwijsbrief.

De verwijzing verstuurt u vervolgens per post of fax naar:

Raadthuys GGZ
T.a.v. Secretariaat
Industrieweg Oost 13
6662 NE  Elst
F 0481-483229

Of beveiligd mailen naar info@raadthuys.nl

Advies

Een juiste indicatiestelling is een belangrijk aandachtspunt in de ggz. Raadthuys GGZ wil u, als (huis)artsen, daarbij graag ondersteunen bij de screening. Dit om er zeker van te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt, U kunt, indien nodig, altijd vooroverleg plegen met een therapeut. Dit kan door contact met ons op te nemen door te bellen naar 0481 – 371199. Ons secretariaat is dagelijks te bereiken van 08.30-16.30 uur.

Spoed

Raadthuys GGZ heeft een samenwerking met de acute dienst van Pro Persona. Dit is een pilot.

© Copyright - Raadthuys GGZ