Jeugdhulp per 01-01-2015 naar gemeenten

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp.
Raadthuys GGZ heeft te maken met verschillende gemeenten, die ieder op eigen wijze invulling geven aan deze nieuwe taak. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, per gemeente, van de veranderingen. Dit doen we onder andere door u via de website te informeren. Huidige cliënten kunnen  eveneens terecht bij de behandelaar met vragen, nieuwe cliënten kunnen bellen naar het secretariaat.
Algemene informatie over de veranderingen in de zorg kunt u vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.hoeverandertmijnzorg.nl.
Ook kunt u bellen met het informatiepunt langdurige zorg en jeugd (0800 0126).
Wij hebben contracten met de volgende gemeenten, per gemeente wordt de actuele informatie weergegeven.
Gemeente Arnhem – Voor huidige cliënten geldt dat wanneer de zorg nog doorloopt tot in 2015 (BGGZ of SGGZ), u hier niets voor hoeft te doen. Als de einddatum in zicht is, gaat u met de behandelaar in overleg of er meer zorg nodig is. De behandelaar gaat in overleg met de gemeente, mogelijk is het nodig dat u zelf in gesprek gaat met het wijkteam. Het wijkteam is de manier van de gemeente Arnhem om de zorg en ondersteuning te organiseren. – Nieuwe cliënten kunnen contact opnemen met de huisarts om een verwijzing te vragen, of in gesprek gaan met het wijkteam. Meer informatie is te vinden op: www.zodoenwehetinarnhem.nl of bellen met 088-2260000.
Gemeente Doesburg – U kunt contact opnemen met het CJG en consulten jeugd en WMO (0313-481385) www.doesburg.nl/wonen_en_leven/zorg_en_welzijn/veranderingen_jeugd_zorg_en_werk.
Gemeente Duiven – U kunt contact opnemen met het loket WWZ (www.loketwwz.info of 0900-2791111). Meer informatie is te vinden op www.duiven.nl/goedvoorelkaar.
Gemeente Lingewaard – U kunt contact opnemen met participatiepunten, KCC en WMO- en Jeugdconsulten. www.lingewaard.nl.
Gemeente Overbetuwe – U kunt contact opnemen met het dichtstbijzijnde sociale kernteam (0481-362300). www.overbetuwe.nl/verbindt.
Gemeente Renkum – U kunt contact opnemen met het sociaal loket (Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG, Oosterbeek). Openingstijden 8.30-12.30 uur (026-3397270). Sociaalloket@renkum.nl of www.renkum.nl/sociaalloket.
Gemeente Rheden/Rozendaal – U kunt contact opnemen met sociaalmeldpunt@rheden.nl of 026-4976911 (ma-vr: 8.30-12.30 uur). Na 1 januari kunt u ook in de middagen terecht, met uitzondering van de vrijdag. Kijk voor meer informatie over alle veranderingen per 1 januari op www.rheden.nl/voorelkaar. Kijk voor hulp bij alledaagse vragen op het gebied van  welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en opvoeden & opgroeien op www.socialevraagbaak.nl.
Gemeente Rijnwaarden – U kunt contact opnemen met het sociaal team en de medewerkers van de gemeentewinkel. Begin december wordt meer bekend gemaakt.
Gemeente Westervoort – Voor huidige cliënten geldt dat wanneer de zorg nog doorloopt tot in 2015 (BGGZ of SGGZ), u hier niets voor hoeft te doen. Als de einddatum in zicht is, gaat u met de behandelaar in overleg of er meer zorg nodig is. Als dit nodig is dan komt er iemand van de gemeente met u praten over welke zorg er geleverd moet worden en wat u zelf op kunt lossen. Dit komt in een zorgplan. – Nieuwe cliënten kunnen contact opnemen met de huisarts om een verwijzing te vragen, of in gesprek gaan met het sociaal team. Het sociaal team Westervoort bestaat uit medewerkers van verschillende hulpverleningsorganisaties. Wanneer u op 31 december 2014 een verwijzing naar specialistische jeugdzorg van uw (huis)arts heeft, houdt u in 2015 recht op deze zorg of ondersteuning bij uw huidige zorgaanbieder. Meer informatie is te vinden op www.westervoort.nl/goedvoorelkaar of u kunt bellen met 026-3179911.
Gemeente Wageningen – U kunt contact opnemen met het informatie- en ontmoetingspunt.
Gemeente Zevenaar – U kunt contact opnemen met het loket Maatschappelijke Ondersteuning. Woont u in Zevenaar Oost, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Team Zevenaar Oost. www.zevenaar.nl/goedvoorelkaar en 0316-595595.
Gemeente Nijmegen – U kunt contact opnemen met uw huisarts of het Sociale Wijkteam. Kijk op de site van de gemeente.
Gemeente Millingen aan de Rijn – Ubbergen – Groesbeek – U kunt contact opnemen met de gemeente via de site.