Wat is PMST (Psychomotorische systeem therapie)

Tijdens de PMST komen twee verschillende disciplines bij elkaar. Dit zijn systeemtherapie en psychomotorische therapie. Tijdens de therapie komt niet alleen de individuele cliënt in behandeling maar het hele gezin (of een deel daarvan). Er wordt vanuit gegaan dat de hulpvraag van de cliënt samenhangt met het gezin. Zo kan het zijn dat het gezin het probleem van de cliënt in stand houdt.

De meerwaarde van het combineren van deze twee disciplines is dat de systeemtherapeut beschikt over verbale interventie mogelijkheden en heeft daarnaast observatie vaardigheden om de interactiepatronen tussen het gezin te zien en terug te geven. De PMT’er beschikt over een arsenaal aan activiteiten en interventies die de communicatiepatronen van het gezin zichtbaar maken in het hier en nu door de ervaringsgerichte oefeningen.

Door niet alleen de cliënt therapie aan te bieden maar ook het gezin wordt de transfer bevorderd. De transfer in de therapie is dat de cliënt het geleerde, de nieuwe vaardigheden, van de therapie meeneemt naar een andere context, bijvoorbeeld thuissituatie, en het daar ook leert toe te passen. De transfer binnen de PMT kan op verschillende manieren gemaakt kan worden. Dit kan door middel van de activiteitentransfer, ervaringstransfer, cognitieve transfer, persoonlijke transfer met leeftijdsgenoten of de van hun eigen gedrag en leren nieuwe vaardigheden aan.

Doelgroep:

PMST is mogelijk in de vorm van relatietherapie, gezinstherapie en kan daarnaast met het hele gezin of delen van het gezin. Diagnoses maken niet uit.

Indicatie:

  • Mensen lopen vast in systeem therapie, doordat ze te veel in hun hoofd zitten.
  • Er ontbreekt wat affectie/intimiteit/seksualiteit wat vooral lichaamsgericht en/of ervaringsgericht is.
  • Kinderen worden betrokken en kunnen niet meedraaien in de ‘reguliere systeemtherapie’, maar kunnen wel goed meedoen met de activiteiten.
  • Gezinsthema’s worden bekrachtigd door middel van de evarings gerichte activiteiten, denk hierbij aan -> veiligheid, vertrouwen, afstemming, samenwerken, communiceren etc.

Criteria:

  • Op voorhand een concrete hulpvraag waarin duidelijk naar voren komt of de casus geschikt is voor een PMST-traject

© Copyright - Raadthuys GGZ