Privacyregeling GGZ

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegeven omgaan hebben wij deze privacyregeling GGZ opgesteld.


Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Raadthuys GGZ

Industrieweg Oost 13

6662 NE  ELST


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Uw dossier

U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen. Uw dossier wordt tenminste 15 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen.


Informatie-uitwisseling met uw huisarts

Wij delen alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over uw doorverwijzing of uw behandelplan. Wij vragen u per keer dat we informatie willen uitwisselen om toestemming, waarbij we duidelijk toelichten om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars

We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de diagnose.

Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op facturen vermelden we de behandeldiagnose niet.

Veilige communicatie

We hechten belang aan veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via ons cliëntenportaal. U krijgt hierover meer informatie tijdens de behandeling.

Het landelijk informatiesysteem (DIS)

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling.

Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. We zijn verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. We verstrekken dan geen gegevens aan het DIS.

Vragenlijsten (ROM)

Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). We zullen u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.

© Copyright - Raadthuys GGZ