Raadthuys GGZ biedt advies, diagnostiek en behandeling voor (jong) volwassenen en ouderen. Wij concentreren ons op jouw specifieke vraag en/of klacht en leveren maatwerk. Immers, elk mens is uniek. En elke situatie is uniek.

Hoe meld ik mijzelf aan?

Je kunt je bij ons aanmelden via deze website. Op onze welkomstpagina staat een blauwe button
“Direct aanmelden”. Je komt direct in een beveiligde omgeving terecht en doorloopt het proces.
Zodra je alles ingevuld en verzonden hebt, ontvang je per email automatisch van ons een ontvangstbevestiging.
Dit betekent helaas niet altijd dat je direct bij ons in behandeling kunt komen. Vaak is er sprake van een wachttijd.
Onze recente wachttijden staan op onze welkomstpagina (blauwe button).

Wat is verplicht voordat je bij ons op de wachtlijst kunt komen?

Een recente verwijsbrief (niet ouder dan 9 maanden) én uw akkoord voor onze samenwerkingsafspraken (dit formulier wordt via een hyperlink per e-mail naar je toegestuurd, zodat je deze digitaal kunt invullen, ondertekenen en retourneren).

Vanuit de nieuwe privacywet AVG zijn wij verplicht om op een veilige manier met privacygevoelige informatie om te gaan.
Daarom maken wij gebruik van een cliënten portaal.
Op deze manier kunnen wij op een veilige manier met je communiceren en je ook inzage geven in je eigen dossier.
Tevens zijn de ingeplande afspraken altijd inzichtelijk voor je.
Om toegang te krijgen tot de cliënten portaal, krijg je van ons een link toegestuurd, zodat je zelf een wachtwoord aan kunt maken.

Als wij alle benodigde gegevens van jou ontvangen hebben, word je, afhankelijk van de eventuele wachttijd, gebeld voor het maken van een eerste afspraak, dit is de intake. Afhankelijk van je hulpvraag wordt er een passend behandelaanbod voorgesteld en kan je meestal direct aan de slag.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na de intake wordt er samen jou een behandelplan opgesteld en kan de behandeling van start gaan. De duur van de behandeling is altijd afhankelijk van de hulpvraag, maar de beschikbare tijd wordt optimaal en rechtstreeks besteed aan effectieve en goede zorg.

Om dit proces te ondersteunen maken wij ook gebruik van e-health, ook wel “blended therapie” genoemd. Dit kan d.m.v. beeldbellen, het tonen van online filmpjes of opdrachten die je binnen je eigen online portaal als huiswerk mee kunt krijgen. Via dit portaal kan je ook gemakkelijk en in een beschermde omgeving contact opnemen met jouw behandelaar.

Een behandeling wordt bij Raadthuys pas afgerond wanneer de behandeldoelen behaald zijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wanneer er voldoende afname is in klachten, of als tijdens de behandeling blijkt dat andere zorg nodig is. In dat laatste geval wordt er altijd samen gekeken naar wat het best passende vervolg is.

Samenwerking

Soms kan het nodig zijn om anderen te betrekken bij jouw behandeling. Dit kunnen professionals zijn maar ook personen uit je eigen (sociale) netwerk. Wanneer wij het van belang vinden om anderen bij jouw behandeling te betrekken, zullen wij dit altijd pas doen na overleg met jou.

Een aantal voorbeelden van waar Raadthuys Psychologen jou bij kan helpen:

 • angsten
 • depressie of somberheid
 • overspannenheid of ‘burnout’
 • werk- en studieproblemen
 • ziekte of verlies
 • traumatische ervaringen (wij werken met EMDR)
 • relatieproblemen
 • lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • seksuele problemen
 • eetproblemen of overgewicht
 • opvoedingsproblemen
 • psychische problemen bij het ouder worden
© Copyright - Raadthuys GGZ