Het online programma Mentaal herstellen na Corona kan mensen die Corona hebben meegemaakt helpen bij een gezond geestelijk herstel. Soms kan het doormaken van corona leiden tot ervaringen die niet zomaar een plek krijgen. Het is belangrijk dat u deze ervaringen goed kunt verwerken en er op een gezonde manier mee leert omgaan. Het kan fijn zijn om uw ervaringen met gelijkgestemden te delen. Corona is per slot van rekening een ziekte waar niet veel over bekend dus kennis erover ontvangen en ervaringen kunnen delen is niet altijd vanzelfsprekend.

Het programma wordt ingevuld door een psycholoog in samenwerking met wisselend een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of huisarts. Tijdens het programma wordt informatie gegeven over het mentale herstelproces en het belang van bewegen en voeding. Er worden oefeningen aangeboden en er is ruimte om ervaringen te delen. Allemaal handvatten om het leven weer te herpakken.

Om te kunnen deelnemen is het van belang dat u een computer heeft. U hoeft niets voor te bereiden.

Het online programma is 4 weken op vrijdagochtend van 09:15-10:15 uur. U wordt verzocht alle keren aanwezig te zijn. Mocht dit niet lukken, dan graag afmelden bij de psychologe.

U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres: info@gezmiddenbetuwe.nl