Stemmingsstoornissen

– Depressie (eenmalig of recidiverend), Dysthyme stoornis (d.w.z. langdurig aanhoudende lichtere depressieve klachten). Gecompliceerde rouw kan hieronder vallen. Hoofdkenmerken: sombere stemming, soms geagiteerd, negatief of boos, interesseverlies.

Angststoornissen

– Paniekstoornis (met of zonder Agorafobie)
– Agorafobie (zonder Paniekstoornis)
– Sociale fobie
– Obsessief-compulsieve stoornis
– Gegeneraliseerde angststoornis (d.w.z. langdurige buitensporige bezorgdheid en spanningsklachten)
– Separatieangststoornis

Posttraumatische stress-stoornis en Acute stress-stoornis

Somatoforme stoornissen

– Hypochondrie
– Somatisatiestoornis, Pijnstoornis en Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
– Stoornis in de lichaamsbeleving (Kenmerken: langdurige pijnklachten, maag- en darmklachten, vermoeidheid, conversie, zonder aanwijsbare medische oorzaak)

Eetstoornissen

– Anorexia nervosa (lichtere vorm)
– Boulimia nervosa (lichtere vorm)
– uitgesloten als verzekerde zorg is Eetstoornis NAO, waaronder Obesitas

Seksuele stoornissen

– Parafilieën, zoals Exhibitionisme, Fetisjisme, Masochisme, Sadisme, transvestitisme, hyperseksualiteit (bijvoorbeeld pornoverslaving, prostitutiebezoek)
– Alle seksuele disfuncties, mits gevolg van seksueel misbruik (bijvoorbeeld orgasme- en opwindingsproblemen, vaginisme)

Stoornissen in de impulscontrole

– Kleptomanie, Pathologisch gokken, Pyromanie, Periodieke explosieve stoornis

Persoonlijkheidsstoornissen

– Hoofdkenmerk: persoonlijkheid of karaktertrek die cliënt of zijn omgeving veel onvrede of last geeft

Stoornissen die meestal al op de kinderleeftijd worden gediagnostiseerd:

– Coordinatieontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, (lichte vormen van) pervasieve ontwikkelingstoornissen bv autisme, aandachttekortstoornis (ADHD), gedragsstoornis, tics, encopresis, enuresis.

Aanpassingstoornissen bij kinderen en jeugdigen na huiselijk of seksueel geweld

Niet vergoede zorg: behandeling tegen particulier tarief (zie website)

– Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld echtscheiding, rouw, acceptatie van ziekte of handicap, arbeidsconflicten, slachtoffer van misdrijf)
– Specifieke fobieën
– Relatie- en gezinsproblemen
– Seksuele problemen (verschil in behoefte, erectie- en orgasmeproblemen, pijnklachten, vaginisme, geen of weinig verlangen, ejaculatio praecox)
– Slaapproblemen
– Burnout (N.B. soms als Depressie, Angststoornis of Somatoforme stoornis te diagnosticeren, en dan wel verzekerde zorg)
– Problematisch gebruik van alcohol, drugs of eten
– Levensfaseproblematiek (bv.adolescentenproblematiek,concentratie en motivatieproblemen op school , vastlopen in werk of studie, midlife-crisis)
– Psychosociale problematiek (bv. eenzaamheid)
– Existentiële problematiek (bv. angst voor de dood, problemen vanuit geloof)