Stemmingsstoornissen

– Depressie (eenmalig of recidiverend), Dysthyme stoornis (d.w.z. langdurig aanhoudende lichtere depressieve klachten). Gecompliceerde rouw kan hieronder vallen. Hoofdkenmerken: sombere stemming, soms geagiteerd, negatief of boos, interesseverlies.

Angststoornissen

– Paniekstoornis (met of zonder Agorafobie)
– Agorafobie (zonder Paniekstoornis)
– Sociale fobie
– Obsessief-compulsieve stoornis
– Gegeneraliseerde angststoornis (d.w.z. langdurige buitensporige bezorgdheid en spanningsklachten)
– Separatieangststoornis

Posttraumatische stress-stoornis en Acute stress-stoornis

Somatoforme stoornissen

– Hypochondrie
– Somatisatiestoornis, Pijnstoornis en Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
– Stoornis in de lichaamsbeleving (Kenmerken: langdurige pijnklachten, maag- en darmklachten, vermoeidheid, conversie, zonder aanwijsbare medische oorzaak)

Eetstoornissen

– Anorexia nervosa (lichtere vorm)
– Boulimia nervosa (lichtere vorm)
– uitgesloten als verzekerde zorg is Eetstoornis NAO, waaronder Obesitas

Seksuele stoornissen

– Parafilieën, zoals Exhibitionisme, Fetisjisme, Masochisme, Sadisme, transvestitisme, hyperseksualiteit (bijvoorbeeld pornoverslaving, prostitutiebezoek)
– Alle seksuele disfuncties, mits gevolg van seksueel misbruik (bijvoorbeeld orgasme- en opwindingsproblemen, vaginisme)

Stoornissen in de impulscontrole

– Kleptomanie, Pathologisch gokken, Pyromanie, Periodieke explosieve stoornis

Persoonlijkheidsstoornissen

– Hoofdkenmerk: persoonlijkheid of karaktertrek die cliënt of zijn omgeving veel onvrede of last geeft

Stoornissen die meestal al op de kinderleeftijd worden gediagnostiseerd:

– Coordinatieontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, (lichte vormen van) pervasieve ontwikkelingstoornissen bv autisme, aandachttekortstoornis (ADHD), gedragsstoornis, tics, encopresis, enuresis.

Aanpassingstoornissen bij kinderen en jeugdigen na huiselijk of seksueel geweld

Niet vergoede zorg: behandeling tegen particulier tarief (zie website)

– Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld echtscheiding, rouw, acceptatie van ziekte of handicap, arbeidsconflicten, slachtoffer van misdrijf)
– Specifieke fobieën
– Relatie- en gezinsproblemen
– Seksuele problemen (verschil in behoefte, erectie- en orgasmeproblemen, pijnklachten, vaginisme, geen of weinig verlangen, ejaculatio praecox)
– Slaapproblemen
– Burnout (N.B. soms als Depressie, Angststoornis of Somatoforme stoornis te diagnosticeren, en dan wel verzekerde zorg)
– Problematisch gebruik van alcohol, drugs of eten
– Levensfaseproblematiek (bv.adolescentenproblematiek,concentratie en motivatieproblemen op school , vastlopen in werk of studie, midlife-crisis)
– Psychosociale problematiek (bv. eenzaamheid)
– Existentiële problematiek (bv. angst voor de dood, problemen vanuit geloof)

PMT

Wat is PMT?

PMT staat voor ‘psychomotorische therapie’ en is een behandelvorm waarbij de nadruk niet ligt op het verbaal behandelen maar meer het inzetten van het lijf en bewegen bij psychische problematiek. Hierbij moet u denken aan activiteiten die u lijfelijk en psychische uitdagen in de ervaring (in het nu) waarbij ruimte is om nieuwe inzichten op te doen en te met nieuw gedrag. De therapeut zal samen met u kijken hoe uw hulpvraag en emoties aan bod komen en hoe die vervolgens vertaald worden vanuit de activiteiten naar situaties in het dagelijkse leven.

Praktijk Voorbeeld

Binnen de PMT zijn boksoefeningen onderdeel van het arsenaal aan activiteiten. De cliënt wordt uitgenodigd om opkomende lichaamssignalen waar te nemen (denk hierbij aan hartslag, ademhaling, spierspanning). Tegelijkertijd observeert de PMT’er wat hij bij de cliënt ziet en geeft hij dit soms terug waardoor de cliënt bewust kan worden van onbewuste lichaamssignalen, die hij of zij wel uitstraalt.

Wanneer de client bijvoorbeeld kampt met woede problemen kan hij gedoseerd leren boksen. Denk hierbij aan boksen met verschillende intensiteit (1-10 en weer terug) en daarbij kijken of hij de controle kan leren behouden in een staat van hoge stress. Indien de agressie opkomt zal de therapeut regulatievaardigheden aanbieden (ademhaling, contact maken met zijn lijf, aangeven wat hij nodig heeft) die de cliënt weer helpen om toch naar een lagere spanning brengen. Als de cliënt dit eigen kan maken hebben we het eerste gedeelte van het proces behaald en komt er vaak een tweede stap: we halen er een onderwerp bij wat emotioneel beladen is (bijvoorbeeld een ruzie van kortgeleden) en gaan het hier over hebben terwijl er wordt gebokst. Zo kan er ontlading ontstaan naast dat de cliënt mag leren ervaren om het over die situatie te hebben, terwijl die een hoge hartslag en ademhaling heeft, wat maakt dat het lijfelijke component van de situatie van toen, ook wordt nagebootst. Ook dan wordt de cliënt uitgedaagd om zichzelf te reguleren en waar nodig steunt de therapeut hem hierin.

Wanneer het lijf vervolgens buiten de therapie merkt dat het richting ‘boosheid’ gaat door de nu herkenbare bijkomende lichaamssignalen, kan de cliënt bedenken dat hij boos begint te worden en wat van zijn nieuw geleerde regulatievaardigheden toepassen, waardoor de situatie anders zal verlopen dan voorheen.

Uitkomst

Veel cliënten zien na PMT vaak veel meer de verbinding tussen lichaam en hoofd, en hoe ons lijf ons veel vertelt over onze staat van zijn, mentaal en emotioneel. Cliënten leren vanuit de ervaring beter met nieuwe situaties om te gaan en stappen daardoor met meer balans en stabiliteit de wereld in.