De neuropsychologie richt zich (kort gezegd) op de relatie tussen hersenen en gedrag. Mensen die tijdens de loop van hun leven een beschadiging in de hersenen hebben gekregen worden mensen met `Niet Aangeboren Hersenletsel’ genoemd. Een hersenletsel oplopen is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Een aantal mensen ondervindt blijvend hinder en beperkingen in hun dagelijks leven.
Met welke vragen kunt u terecht?
U kunt vragen krijgen over hoe het nu verder moet als bijvoorbeeld het (zichtbare) herstel niet (meer) zo vlot verloopt. In dat geval kan de neuropsycholoog hulp bieden. Veel gehoorde en uit onderzoek gebleken klachten zijn:

  • vergeetachtigheid, traagheid in denken en handelen (veranderingen in kennis en kunde)
  • sneller prikkelbaar, ongeremder (karakterveranderingen)
  • emotioneler, somberder (emotionele veranderingen)

Voor partners en naasten betekent het vaak een verandering van taken, een toename van de zorg(last) en een verandering van de relatie met de getroffene.

© Copyright - Raadthuys GGZ