Kwaliteitsstatuut GGZ:

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).
In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Raadthuys GGZ is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ instelling. Download hier het kwaliteitsstatuut.

Zorgstandaarden

Raadthuys GGZ behandelt volgens de kwaliteitsstandaarden, zodat het voor alle betrokken partijen inzichtelijk is wat er van een behandelings- en zorgtraject verwacht mag worden.

Klik hier voor meer informatie over de GGZ-standaarden.
Klik hier voor meer informatie over standaarden geschreven voor cliënten.
Klik hier voor meer informatie over angst en depressie (multidisciplinaire richtlijnen)

Basis GGZ keurmerk van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Raadthuys GGZ is beoordeeld op basis van de normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020. Raadthuys GGZ voldoet aan deze normen.

Hiermee tonen wij aan dat wij onze maximaal inspannen om mensen met psychische klachten de juiste zorg op het juiste moment te bieden.

Klik hier voor meer informatie.

Raadthuys GGZ draagt zorg voor:

  • goede zorgtoewijzing;
  • het transparant maken van de samenwerking in de keten;
  • tussentijdse informatie over de behandeling van de cliënt wordt alleen met uw toestemming uitgewisseld aan de verwijzer;
  • cliëntervaringen worden tijdens én na de behandeling gemeten aan de hand van de CQI (Consumer Quality Index);
  • de inzet van e-health oplossingen;
  • continue verbetering van de zorg.