Stemmingsstoornissen

– Depressie (eenmalig of recidiverend), Dysthyme stoornis (d.w.z. langdurig aanhoudende lichtere depressieve klachten). Gecompliceerde rouw kan hieronder vallen. Hoofdkenmerken: sombere stemming, soms geagiteerd, negatief of boos, interesseverlies.

Angststoornissen

– Paniekstoornis (met of zonder Agorafobie)
– Agorafobie (zonder Paniekstoornis)
– Sociale fobie
– Obsessief-compulsieve stoornis
– Gegeneraliseerde angststoornis (d.w.z. langdurige buitensporige bezorgdheid en spanningsklachten)
– Separatieangststoornis

Posttraumatische stress-stoornis en Acute stress-stoornis

Somatoforme stoornissen

– Hypochondrie
– Somatisatiestoornis, Pijnstoornis en Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
– Stoornis in de lichaamsbeleving (Kenmerken: langdurige pijnklachten, maag- en darmklachten, vermoeidheid, conversie, zonder aanwijsbare medische oorzaak)

Eetstoornissen

– Anorexia nervosa (lichtere vorm)
– Boulimia nervosa (lichtere vorm)
– uitgesloten als verzekerde zorg is Eetstoornis NAO, waaronder Obesitas

Seksuele stoornissen

– Parafilieën, zoals Exhibitionisme, Fetisjisme, Masochisme, Sadisme, transvestitisme, hyperseksualiteit (bijvoorbeeld pornoverslaving, prostitutiebezoek)
– Alle seksuele disfuncties, mits gevolg van seksueel misbruik (bijvoorbeeld orgasme- en opwindingsproblemen, vaginisme)

Stoornissen in de impulscontrole

– Kleptomanie, Pathologisch gokken, Pyromanie, Periodieke explosieve stoornis

Persoonlijkheidsstoornissen

– Hoofdkenmerk: persoonlijkheid of karaktertrek die cliënt of zijn omgeving veel onvrede of last geeft

Stoornissen die meestal al op de kinderleeftijd worden gediagnostiseerd:

– Coordinatieontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, (lichte vormen van) pervasieve ontwikkelingstoornissen bv autisme, aandachttekortstoornis (ADHD), gedragsstoornis, tics, encopresis, enuresis.

Aanpassingstoornissen bij kinderen en jeugdigen na huiselijk of seksueel geweld

Niet vergoede zorg: behandeling tegen particulier tarief (zie website)

– Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld echtscheiding, rouw, acceptatie van ziekte of handicap, arbeidsconflicten, slachtoffer van misdrijf)
– Specifieke fobieën
– Relatie- en gezinsproblemen
– Seksuele problemen (verschil in behoefte, erectie- en orgasmeproblemen, pijnklachten, vaginisme, geen of weinig verlangen, ejaculatio praecox)
– Slaapproblemen
– Burnout (N.B. soms als Depressie, Angststoornis of Somatoforme stoornis te diagnosticeren, en dan wel verzekerde zorg)
– Problematisch gebruik van alcohol, drugs of eten
– Levensfaseproblematiek (bv.adolescentenproblematiek,concentratie en motivatieproblemen op school , vastlopen in werk of studie, midlife-crisis)
– Psychosociale problematiek (bv. eenzaamheid)
– Existentiële problematiek (bv. angst voor de dood, problemen vanuit geloof)

Jongvolwassenengroep

Deze therapiegroep vindt elke vrijdagochtend plaats, en is bedoeld jongeren tussen de 18 en 25 jaar die worstelen met thema’s die kenmerkend zijn voor deze levensfase, zoals:

  • wie ben ik, wat wil ik?
  • Welke keuzes moet ik maken?
  • losmaken van thuis
  • op eigen benen staan
  • verwachtingen van jezelf
  • verwachtingen van anderen, en de maatschappij
  • relaties en vriendschappen.

Het kan voorkomen dat je vastloopt op deze punten, en klachten krijgt zoals chronische stress, somberheid, angsten, slaapproblemen, lichamelijke klachten. Als je je daarin herkent, dan is deze groep misschien geschikt voor jou. Denk je dat dit iets voor je kan zijn, of wil je meer informatie hierover, mail dan naar Corine van der Veer c.vanderveer@raadthuys.nl.