Artikelen door admin

Raadthuys Psychologen gaat uitbreiden!

Wij staan bij zowel verwijzers en cliënten als bij zorgverzekeraars bekend als een betrouwbare partner, waar kinderen en jeugd enerzijds en volwassenen en ouderen anderzijds met psychische, neuropsychologische – en psychiatrische problemen persoonlijk, deskundig en veilig behandeld worden. Voor nieuw op te zetten en verder uit te werken behandeltrajecten voor complex trauma zoeken wij een: […]

Raadthuys Psychologen heeft het Gouden Randje verdiend!

                                  Jaarlijks reikt Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ Keurmerkdragers. Deze praktijken en instellingen spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze Keurmerkdragers door […]

SchuytgraafGids online

SchuytgraafGids Afgelopen week is de SchuytgraafGids online gegaan met o.a. de categorie Zorg & welzijn! Vanaf heden is Raadthuys psychologen dus ook te vinden in deze gids op: www.inSchuytgraaf.nl. Meer zelfvertrouwen krijgen, meer genieten tijdens het opvoeden, minder strijd thuis, meer tevreden over jezelf.  Een beter contact hebben met jezelf en omgeving. Weer verder kunnen. Lees […]

Website GEZ Midden Betuwe

Geïntegreerde Eerstlijnszorg Midden-Betuwe U kunt bij Stichting Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden Betuwe rekenen op kwalitatief goede en op elkaar afgestemde zorg. Dat betekent dat uw gezondheid centraal staat en alle zorgverleners die binnen de stichting zijn aangesloten, werken volgens de richtlijnen en standaarden van de eigen beroepsgroep. Stichting Geïntegreerde Eerste Lijnszorg Midden Betuwe is werkzaam in […]