Wanneer de behandeling naar verwachting langer zal gaan duren, de problematiek complex is of er een specifiek onderzoek gedaan moet worden, kan u door uw huisarts worden doorverwezen naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg (voorheen: tweedelijns psychotherapie genoemd). Binnen Raadthuys zijn twee psychotherapeuten werkzaam.
Ook voor de specialistische GGZ geldt dat u een verwijzing nodig heeft van uw huisarts om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Na aanmelding bij Raadthuys GGZ zal een intakegesprek plaatsvinden. Onze werkwijze wijkt niet af van de basis generalistische GGZ.