Samenwerkingsafspraak brief K&J

Samenwerkingsafspraken K&J 2023

 

Gegevens kind

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Deze samenwerkingsafspraken zijn bedoeld om u duidelijkheid te geven over wat u kunt verwachten van onze praktijk. Vanuit onze beroepsgroep wordt gestimuleerd om u van tevoren goed te informeren over hoe wij als psychologen in onze praktijk met u willen samenwerken, zodat er achteraf geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Door deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen verklaart u:

  • Akkoord te gaan met psychologische hulpverlening voor uw kind

Hoe kunt u de afspraak bij Raadthuys afzeggen?

  • Akkoord te gaan met de regels voor afmelding, waarmee bedoeld wordt dat een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afgezegd dient te worden. Mocht u ons telefonisch niet te pakken krijgen, dan kunt u ons antwoordapparaat inspreken. Deze wordt meerdere malen per dag afgeluisterd zodat wij u afzegging tijdig zullen ontvangen. U kunt ook een mail sturen naar: info@raadthuys.nl.

Niet tijdig afzeggen, dus korter dan 24 uur van te voren afzeggen

  • Afspraken die niet tijdig worden afgezegd worden, moeten we helaas in rekening brengen. De kosten voor te 
 laat afmelden zijn: € 60,-- voor een psychologisch consult en € 108,-- voor een psychiatrisch consult.

Twijfel wel of niet naar de praktijk te komen?

  • Mocht u zich niet lekker voelen en twijfelt u of u kunt komen, dan kunnen we de afspraak altijd online of 
 telefonisch door laten gaan. Zo voorkomt u dat er kosten in rekening worden gebracht.

Wat kunt u verwachten als u naar Raadthuys komt voor een afspraak?

  • de intakefase: kennismaking, inventarisatie van uw vragen en/of zorgen, eventueel een onderzoek aan de hand van vragenlijsten en een adviesgesprek m.b.t. de behandeling.
  • de onderzoeksfase: het kan zijn dan u of uw verwijzer een vraag heeft over het geheugen, de concentratie, de intelligentie, karakterkenmerken of andere psychische klachten. Dan kan het zijn dat we na het intakegesprek een onderzoek starten en in overleg met u kijken hoeveel consulten dit onderzoek in beslag gaat nemen. Op deze wijze weet u precies waar u aan toe bent.
  • de behandelfase: samen met uw behandelend psycholoog werkt u aan verandering van uw problemen en/of klachten.
  • evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats bij ons op de praktijk. Voor de start en aan het einde van de behandeling wordt u gevraagd om vragenlijsten (ROM) in te vullen. Op deze manier meten wij hoe effectief uw behandeling is en of de klachten gedurende de behandeling afnemen. Ook krijgt u aan het eind van de behandeling een vragenlijst van ons m.b.t. een klanttevredenheidsonderzoek.