Samenwerkingsafspraak brief K&J

Samenwerkingsafspraken K&J 2023

 

Gegevens kind

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Deze samenwerkingsafspraken zijn bedoeld om u duidelijkheid te geven over wat u kunt verwachten van onze praktijk. Vanuit onze beroepsgroep wordt gestimuleerd om u van tevoren goed te informeren over hoe wij als psychologen in onze praktijk met u willen samenwerken, zodat er achteraf geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.
Door deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen verklaart u:

 • akkoord te gaan met psychologische hulpverlening voor uw kind
 • geïnformeerd te zijn over de procedure van de behandeling, te onderscheiden in vier fasen:
  • de intakefase: kennismaking, inventarisatie van uw vragen en/of zorgen, eventueel een onderzoek aan de hand van vragenlijsten en een adviesgesprek m.b.t. de behandeling.
  • de onderzoeksfase: het kan zijn dan u of uw verwijzer een vraag heeft over het geheugen, de concentratie, de intelligentie, karakterkenmerken of andere psychische klachten. Dan kan het zijn dat we na het intakegesprek een onderzoek starten en in overleg met u kijken hoeveel consulten dit onderzoek in beslag gaat nemen. Op deze wijze weet u precies waar u aan toe bent.
  • de behandelfase: samen met uw behandelend psycholoog werkt u aan verandering van uw problemen en/of klachten.
  • beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats bij ons op de praktijk. Voor de start en aan het einde van de behandeling wordt u gevraagd om vragenlijsten (ROM) in te vullen. Op deze manier meten wij hoe effectief uw behandeling is en of de klachten gedurende de behandeling afnemen. Ook krijgt u aan het eind van de behandeling een vragenlijst van ons m.b.t. een klanttevredenheidsonderzoek.
 • geïnformeerd te zijn over de kosten:
  • voor een contact van 45 minuten berekenen wij 1 consult
  • voor beperkte ondersteunende psychodiagnostiek bereken wij 1 consult
  • voor diagnostiek en rapportage berekenen wij 1 consult
  • voor consulten buiten de reguliere uren gelden andere tarieven
 • akkoord te gaan met de regels voor afmelding, waarmee bedoeld wordt dat een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afgezegd dient te worden. Mocht u ons telefonisch niet te pakken krijgen, dan kunt u ons antwoordapparaat inspreken. Deze wordt meerdere malen per dag afgeluisterd zodat wij u afzegging tijdig zullen ontvangen. Een andere mogelijkheid is uw behandelaar een email te sturen. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd worden, worden direct bij u in rekening gebracht. De kosten voor het afzeggen van een afspraak bedragen € 60,-- voor een psychologisch consult en € 108,-- voor een psychiatrisch consultNB: indien u niet kunt komen omdat u bijvoorbeeld in quarantaine moet verblijven in verband met Covid 19, is dit geen reden om uw afspraak te annuleren. Wij bieden u dan hulp op afstand op een beveiligde manier.
 • geïnformeerd te zijn dat uw behandeling mogelijk een blended behandeling betreft. Een blendend behandeling houdt in dat er een geïntegreerd behandelaanbod is van zowel online als face-to-face interventies. Bestaande behandelingen zijn aangepast en geïmplementeerd zodat deze ook via internet te volgen zijn.
  Uw blended behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een combinatie van face-to-face en online behandelsessies die afgewisseld worden met het maken van opdrachten binnen het online platform ‘Jouw Omgeving’.
 • geïnformeerd te zijn over de Landelijke cliëntenbrochure Eerstelijnspsychologen (www.lvvp.nl) of (www.psynip.nl). Hier kunt u terecht met eventuele klachten over het beroepsmatig handelen van de psycholoog wanneer u vind dat daar binnen de praktijk onvoldoende gehoor aan wordt gegeven.
Handtekening psycholoog

Désirée Krol
Directeur Zorg
AGB code instelling 2222 0714
AGB code D. Krol 94 00 2119