Ivm met de komende vakantieperiode kan het zijn dat het secretariaat telefonisch minder goed bereikbaar is. U kunt te allen tijde de voicemail inspreken, deze wordt dagelijks afgeluisterd. Ook kunt u uzelf / of uw kind aanmelden via de onderstaande blauwe button "direct aanmelden". Raadthuys Psychologen wenst u een een fijne vakantie toe. x

Dhr. drs. Crispijn Lingmont

“Eind 2008 heb ik mijn studie neuropsychologie afgerond aan de Universiteit van Maastricht, waarna ik drie jaar werkervaring heb opgedaan als sociotherapeut in de Pompekliniek. Begin 2011 ben ik als psycholoog aan de slag gegaan en begin 2014 heb ik de opleiding tot Gz-psycholoog afgerond.

Als psycholoog hecht ik veel waarde aan het vinden van aansluiting bij de problemen van mijn cliënten. Ik bekijk hiervoor bij iedereen individueel welke technieken ik het best passend vind bij een bepaald klachtenbeeld. Om dit te bereiken probeer ik een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe iemand zichzelf en de wereld beleeft. Ik werk met cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR en heb over het algemeen een positieve benadering. Ik vind het erg belangrijk dat mensen die bij mij komen inzicht krijgen in hoe zij invloed kunnen uitoefenen op hun klachten. Ik probeer daarin een steentje bij te dragen door mee te denken over hoe iemand dat kan bereiken. Ik heb een neutrale maar empathische stijl en probeer duidelijk te zijn waar dat kan.

Ik houd altijd in de gaten of ik vind dat er eventueel andere (psychologische) hulpverlening of onderzoek nodig is en kan ook advies geven in de mogelijkheden hiertoe. In overleg met u en met toestemming van u zal ik verder contact houden met uw huisarts over de ontwikkeling van de gesprekken.”

c.lingmont@raadthuys.nl