Raadthuys Psychologen gaat uitbreiden!

Wij staan bij zowel verwijzers en cliënten als bij zorgverzekeraars bekend als een betrouwbare partner, waar kinderen en jeugd enerzijds en volwassenen en ouderen anderzijds met psychische, neuropsychologische – en psychiatrische problemen persoonlijk, deskundig en veilig behandeld worden. Voor nieuw op te zetten en verder uit te werken behandeltrajecten voor complex trauma zoeken wij een:

Klinisch psycholoog, Psychotherapeut, GZ psycholoog

24-32 uur per week

Bekijk de video oproep hierboven of download  hier de vacature.