Graag delen wij mee dat wij vanuit Raadthuys GGZ gaan starten met de derde editie van de groepstherapie MOVE! Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de eerste bijeenkomst midden maart 2022.

Wat?

Het programma MOVE! is een combinatie van groepstherapie en sport voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met lichte tot matige stemmingsklachten.

Waarom?

Binnen het kind en jeugdteam bij Raadthuys merken we regelmatig dat veel jongeren behoefte hebben aan therapie in een groep. Onder andere omdat zij op zoek zijn naar contact met lotgenoten en om te ervaren dat zij niet de enige zijn met stemmingsklachten (bijvoorbeeld onzekerheid, somberheid, alleen voelen). Verder kan er middels groepstherapie goed geoefend worden met de sociale vaardigheden, kan men van elkaar leren en wordt het sociale netwerk vergroot.

Hoe ziet MOVE! eruit?

Het groepstherapeutische gedeelte bestaat uit 12 sessies waaronder cognitieve gedragstherapie, ervaringen uitwisselen met ervaringsdeskundigen, ontspanningsoefeningen, oefenen met sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden, een sessie voor de ouders van de jongeren en een terugkomdag.

De groepstherapie wordt gecombineerd met 8 sportlessen. Deze lessen zullen in dezelfde periode als de therapie plaatsvinden. De jongeren zullen gaan boksen en hardlopen (runningtherapie). Het is bekend dat sporten stemmingverhogend werkt. De activatie zorgt voor het toenemen van ‘geluksstofjes’ waaronder serotonine en endorfine. Ook draagt sporten bij aan de verbetering van het zelfvertrouwen. De verwachting is dat het sporten een versterkend effect heeft op de effectiviteit van de groepstherapie. Naast het aanleren van onder andere copingvaardigheden wordt er namelijk tegelijkertijd geprofiteerd van de voordelen van het sporten.

Waar en wanneer?

De groepstherapie sessies zullen plaatsvinden op donderdagen (eind van de middag, tijdstip waarschijnlijk 15.00/15.30 tot 16.30/17.00) op onze locatie in Elst: Industrieweg Oost 13 te Elst. De sportsessies zullen op dinsdagmiddag of -avond plaatsvinden in Elst, de precieze locatie zal afhankelijk zijn van de inhoud van de sessie.

Hoe kan een jongere zich aanmelden?

Er is een verwijzing van de huisarts nodig om deel te kunnen nemen aan de groep. Er zal een individueel kennismakingsgesprek plaatsvinden voorafgaande de start van het programma. In dit gesprek zullen de doelen van de jongeren besproken worden. Verder kunnen jongeren tijdens het programma individuele gesprekken aanvragen mocht daar behoefte aan zijn. Mogelijk volgt na de groepstherapie op indicatie nog een individueel traject.

Voor meer informatie en aanmeldingen kan gemaild worden naar: e.brand@raadthuys.nl.

We hebben er zin in en hopen veel jongeren deel te kunnen laten nemen aan ons programma!