Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het beroepsmatig handelen van uw psycholoog kunt u als binnen de praktijk naar uw mening onvoldoende gehoor gegeven wordt aan uw klacht op de volgende sites de cliëntenbrochure downloaden en vindt u informatie over de klachtenprocedure.
Landelijke cliëntenbrochure Eerstelijnspsychologen, zie www.lvvp.info.nl.
Klachtenprocedure Nederlands Instituut van Psychologen, zie www.psynip.nl.